Ljepota i zdravlje

Fotografisanje za rođendan časopisa Ljepota i zdravlje. Posjetili su nas Laka i Mirela, Aida Đapo, Aleksandar Hršum, Una Bejtović i  Dejana Rosuljaš.